Link Neurowetenschap met NLP

De Neurowetenschap heeft bewezen wat NLP al wist. NLP speelt een belangrijke rol in het begeleiden en ondersteunen van mensen om hun brein te veranderen. De onderliggende aanname van NLP dat verandering mogelijk is, heeft neurowetenschap bewezen met de ontdekking van neuroplasticiteit. NLP voorziet ons van de gereedschappen en technieken om deze constante verandering in de hersenen te ondersteunen en sturen in de richting die we willen.

We bekijken dat wat nader door de brein-lessen naast de NLP-vooronderstellingen te leggen.
1. De kaart is niet het gebied.
De manier waarop we onze mentale kaarten vormen maakt al duidelijk dat het slechts een weergave van de werkelijkheid is. We zien de wereld zoals we zijn.
2. Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid.
Ons brein en de rest van ons lichaam is voortdurend informatie aan het verwerken. Zoals gezegd, een open, complex, non-lineair systeem. Onze geest (omschreven als onze stroom van bewustzijn) ontstaat uit dit proces. Het is de output en tevens de input van het brein, een cybernetische eenheid.
3. In communicatie is geen mislukking, alleen feedback.
4. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt.
Als we op dit systemische niveau blijven, dan kan communicatie worden gezien als output en het resultaat van deze output ‘feeds back’ als input in het systeem. Ons brein verwerkt de data, interpreteert en past aan waar nodig om zo efficiënt mogelijk te zijn.
5. Mensen hebben alle hulpbronnen voor positieve verandering.
Brein-les 1 leert ons dat we ongelooflijk veel mogelijkheden tot verandering hebben. Onze voorgaande ervaringen, die allemaal opgeslagen zijn, zijn een hulpbron naar een doel dat ons beloning geeft (brein-les 3). Daarnaast kunnen we onze verbeelding als hulpbron gebruiken.
6. Als de één het kan, kan de ander het leren.
Opnieuw brein-les 1 aan het werk. Met de onbegrensde mogelijkheid aan nieuwe verbindingen, kunnen we onszelf ‘re-wiren’ en strategieën en vaardigheden leren van de ander (met behulp van de spiegel-neuronen).
7. Het onbewuste denken is minstens zo belangrijk als het bewuste denken.
Hoewel om reden van efficiëntie de meeste processen in ons brein buiten ons bewustzijn gebeuren, beïnvloeden deze onbewuste interne mappen voor een heel groot deel ons denken, voelen en gedrag (denk maar aan autorijden).
8. Ieder gedrag heeft een positieve intentie.

Met behulp van brein-les 2 is deze vooronderstelling makkelijk te begrijpen. Ons brein vermijdt gevaar en zoekt beloning. Gevraagd naar de positieve intentie is het antwoord uiteindelijk altijd bescherming tegen gevaar of het bereiken van een goed gevoel.

Brein lessen:
Brein-les 1: Ons brein is constant onze mentale kaarten aan het ‘re-wiren’
Brein-les 2: Ons brein vermijdt gevaar en zoekt beloning
Brein-les 3: Aandacht beïnvloedt het resultaat
Brein-les 4: Wij kennen elkaar door onze spiegelneuronen

Over de schrijver
Reactie plaatsen