Perceptie

In dit artikel nemen we je mee in de wereld van perceptie. Perceptie, ofwel invalshoek, ofwel zienswijze draagt in grote mate bij naar hoe we naar de wereld kijken en hoe we reageren op de wereld. Door meer te begrijpen over de verschillende lagen van perceptie ben je in staat om vrij te komen van belemmeringen en vastgeroeste patronen. Het kan zijn dat je dit artikel een aantal keer moet lezen om de diepgang eruit te halen :)

Perceptie

Stromingen gericht op persoonlijke ontwikkeling hebben een aantal krachtige instrumenten die bewustwording bewerkstelligen en het mogelijk maken een andere perceptie te kunnen innemen. Door een andere perceptie worden we flexibeler en creëren we keuzemogelijkheden om uiteindelijk een gewenste doel neer te zetten. Deze keuzemogelijkheden maken het op hun beurt weer mogelijk om oude patronen te doorbreken, vrijer te leven en daarmee meer richting aan ons eigen leven te geven.

Door onze menselijke vorm hebben we veel mogelijkheden, maar ook beperkingen om de werkelijkheid waar te nemen zoals deze is. Door onze persoonlijke geschiedenis en ervaringen hebben we een bepaalde perceptie waarmee we een deel van de werkelijkheid waarnemen. Dit betekent in onze communicatie dat we beperkt zijn en ons beeld van de werkelijkheid via taal en gedrag naar buiten brengen. Uiteindelijk bepaalt ons perceptievermogen dus onze vrijheid in communicatie en gedrag. Op het niveau van ervaring betekent dit dat we enkel kunnen ervaren op basis van deze perceptie en persoonlijke geschiedenis. Echter zijn we in staat om een andere perceptie in te nemen dan kunnen we onze conditioneringen en vastgeroeste patronen loslaten en een andere deel van de werkelijkheid ervaren. Hiermee kunnen we flexibiliteit ontwikkelen in onze communicatie en gedragsmatig handelen wat tot uiting komt in onze manier van leven.

Het uiteindelijke doel van het innemen van verschillende percepties is om meer en meer de ‘echte werkelijkheid’ te ervaren. Laten we in dit artikel zeggen dat dit gelijk staat aan het ervaren van bewustzijn. Om dit te doen, hebben we meerdere zienswijzen nodig om de ‘echte werkelijkheid’ op verschillende manieren te kunnen ervaren. Deze hoeveelheid keuzemogelijkheden van de percepties maken het mogelijk om uiteindelijk percepties te kunnen loslaten. Net zoals we grotere manieren van denken nodig hebben om kleinere manieren van denken los te laten. Denk hierbij aan wat Einstein zei: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Door steeds door te groeien naar een groter denkkader krijgen we verruiming van de grenzen om uiteindelijk geen perceptie meer te hebben en onderdeel te zijn van bewustzijn. In deze fase hebben we geen grenzen meer en zijn we grenzeloos.

Fasering van perceptie

Het uiteindelijke doel van perceptie is om door middel van groei te komen tot (bewust)Zijn. Dit gebeurt in 5 fasen, te weten:

1)    Door middel van perceptie bewust worden en leren.

2)    Door middel van bewustwording ontwikkeling mogelijk maken.

3)    Door middel van ontwikkeling komen tot de-identificaties.

4)    Door middel van de-identificatie een worldcentrisch perspectief innemen.

5)    Door middel van een worldcentrisch perspectief (bewust)Zijn ervaren.

In de loop van ons leven, leren we een splitsing te maken tussen ‘ik’ en de omgeving en de interactie tussen beide. Door de omgeving als extern kader te zien, kan gedrag beoordeeld worden of het juiste doel in de omgeving wordt neergezet. Vanuit de psychologie weten we dat gedrag gestuurd wordt door een aantal interne (onbewuste) processen. Door deze processen bewust te maken, is het mogelijk om van een extern naar een intern kader te gaan. We richten ons naar binnen. Het leren van een extern kader stelt ons dus in staat om bewustwording te hebben en een fase van ontwikkeling in te gaan. Ontwikkeling impliceert het toelaten en loslaten van zaken. Door het loslaten van onze conditioneringen op verschillende psychologische niveaus worden nieuwe percepties mogelijk gemaakt om dieper in onze innerlijke wereld te komen.

Wie we zijn, is een eeuwenoud filosofisch vraagstuk en is niet in woorden uit te drukken. Wie we zeggen te zijn, is niet wie we zijn maar het beeld dat we van onszelf, door onze ervaringen, gecreëerd hebben. Wie we zijn zegt dan ook meer over de rollen die we spelen om succesvol te zijn in verschillende leefomgevingen. Ons denken, onze competenties, onze emoties, onze gedragingen en onze identificaties met wie we zijn, hebben te maken met een zogenoemd egocentrisch perspectief. Bij een egocentrisch perspectief staat het individu en het zelfbehoud van het individu centraal. Door het egocentrisch perspectief los te laten van wie we denken te zijn, kan de-identificatie mogelijk worden gemaakt. Dit is nodig om naar een groter bewustzijn te groeien, namelijk het worldcentrisch perspectief.

Het worldcentrisch perspectief staat gelijk aan iemands missie, zijn of haar bestaansrecht in de wereld en wat de wereld door deze persoon geboden wordt. Als individu maken we onderdeel uit van een groter geheel namelijk onze wereldbol en alles en iedereen die daar op leeft. Door een worldcentrisch perspectief in te nemen staat het individu niet meer centraal, maar het ‘wij’ in relatie tot het grotere geheel. Hierbij is het wel van belang dat het individu gezond is en zichzelf kan redden. Net als bij de instructies van een stewardess, dat als de zuurstofmaskers omlaag komen, je eerst je eigen masker opzet om dan de ander te helpen.

Het kunnen innemen van een worldcentrisch perspectief is dé voorwaarde om door te kunnen groeien naar (bewust)Zijn. Dit noemen we een kosmocentrisch perspectief. Dit niveau maakt het mogelijk om het hemelse en aardse met elkaar te verbinden. Het maakt het mogelijk, om bij volledige integratie, (bewust)Zijn in vol ornaat te kunnen manifesteren in de omgeving. Hiermee wordt volledige congruentie bereikt wat, vanuit een spiritueel kader en non-dualiteit, het hoogste is waar naar gestreefd kan worden.

We wensen je veel plezier in de wereld van perceptie.

Over de schrijver
Reactie plaatsen