De coachende manager

Onze huidige maatschappij vraagt steeds meer van een manager. Naast inhoudelijke kennis over het product/ de dienst en bedrijfsmatige werkprocessen, dient een manager in staat te zijn zijn mensen te begrijpen, te motiveren en te begeleiden om doelen snel, effectief en efficiënt te realiseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je als manager flexibel bent om mensen op de juiste manier te coachen richting optimalisatie? Deze workshop leert managers op welke 6 niveaus ze hun mensen het best kunnen begeleiden en welke leiderschapsrol en communicatie hier het best bij past.

Over de schrijver
Reactie plaatsen