4 tips voor het aansturen van een team
13 juni 2016 

4 tips voor het aansturen van een team

Het aansturen van een team kan uitdagend zijn. Je hebt immers te maken met mensen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen behoeften, karakteristieken en manier van handelen. Mocht je werken met een team, dan helpen de 4 onderstaande tips je. Het toepassen van deze tips maakt het aansturen van een team makkelijker en meer beheersbaar.

1) Weet wat een team is

Wat is het verschil tussen 11 individuen en een voetbalteam? Wat maakt een team daadwerkelijk een team? Het antwoord is het gezamenlijk belang. Wanneer het gezamenlijk belang in een team ontbreekt, heeft dit consequenties voor het functioneren van een team. Elk teamlid dient zich volledig bewust te zijn van dit belang en ook de motivatie hebben om achter dit belang te staan. Hierbij gaat het zowel om het belang als de visie hoe dat belang gerealiseerd/ gehandhaafd dient te worden. Stel je maar eens voor dat in een voetbalteam een speler het niet eens is met de tactiek en strategie en totaal iets anders gaat doen. Dit heeft direct invloed op het functioneren van een team en maakt het team zwakker. Bij goed functionerende teams hebben alle teamleden het vizier in dezelfde richting en werken hierin samen om zo effectief en efficiënt mogelijk het belang te dienen.

Besteed aandacht aan het gezamenlijke belang en kom hier geregeld op terug om teamleden de essentie te laten ervaren. 

2) Denk holistisch

Weet jij wat een holon is? Een holon is een deel/ geheel. Hiermee bedoelen we dat een geheel op zichzelf bestaat uit onderdelen die op zichzelf ook weer een geheel zijn. Een concreet voorbeeld is een auto. Een auto is een geheel op zichzelf maar bestaat uit onderdelen, bijvoorbeeld een motor. Deze motor is een geheel op zichzelf en bestaat wederom uit onderdelen, bijvoorbeeld een distributieriem of ketting. Zo kunnen we een auto concreet gaan maken. We kunnen ook de andere kant op, want de auto is onderdeel van een groter geheel, bijvoorbeeld transport.

Een goed functionerende holon heeft 2 functies waaraan het dient te voldoen.

  • Een holon dient zelfredzaam te zijn.
  • Een holon dient ondersteunend te zijn in functie van het grotere geheel.

Om duidelijk te maken wat we hiermee bedoelen, is het goed om je een levercel voor te stellen. Een levercel dient zelfredzaam te zijn en ervoor te zorgen gezond te blijven om zo optimaal te functioneren. Daarnaast dient de levercel samen te werken met andere cellen om uiteindelijk de lever goed te laten functioneren. Wanneer 1 van de 2 functies niet optimaal is, heeft dit invloed op het proces.

De reden dat we de 2 functies aandragen, is omdat een team ook een holon is. Een team bestaat uit mensen. Elk teamlid dient zelfredzaam te zijn en goed te functioneren. Daarnaast dient elk teamlid ondersteunend te zijn aan het grotere geheel, namelijk het team goed laten functioneren en het gezamenlijke belang te dienen. Waarschijnlijk heb je ook wel eens iemand in je team gehad die niet goed functionerende. Welke invloed had dit? Of, heb je wellicht eens ervaren dat iemand alleen voor zichzelf werkte en niet bezig was met het grotere belang.

Zorg ervoor dat je niet alleen investeert in teambuilding maar ook in het gezond houden van elke individueel teamlid.

3) Weet welk leiderschap een team nodig heeft

Teams hebben een vorm van leiderschap nodig. Afhankelijk in welke ontwikkelfase een team zich bevindt, is aansturing nodig. Maar welke aansturing past bij welke fase? Los van dat er veel verschillende theorieën zijn over de vorming en het functioneren van teams, zullen we 3 fases beschrijven. De eerste fase is de reactieve fase, de fase waarin het team afwachtend is. Deze teams hebben een vorm van leiderschap nodig waarin de leider de rol aanneemt van gids/ verzorger en onderwijzer. In deze fase is het van belang om het team wegwijs te maken en te leren binnen welke kaders gefunctioneerd moet worden en welke regels gelden. In de tweede fase, de actieve fase dient de leider de rol van coach en mentor aan te nemen. Hier gaat het veel meer over de manier van begeleiden. Een actief team is al meer zelfsturend en dient gecoacht te worden en te weten dat er iemand is waar ze bij terecht kunnen wanneer ze tegen zaken aanlopen. In de laatste fase, de proactieve fase is het team het meest zelfsturend. Als leider fungeer je veel meer in de rol als sponsor en awakener. Om meer over de verschillende fases en rollen te weten te komen, kun je je verdiepen in het werk van Nelson en Burns.

Weet in welke fase een team zit en welke aansturing nodig is.

4) Maak communicatie concreet

Communicatie in teams is belangrijk om elkaar goed te begrijpen en op elkaar in te spelen. Maar hoe zorg je er nu voor dat dit het geval is? Van belang is dat je concreet bent. In onze communicatie hebben we vaak de neiging om te generaliseren en abstract te communiceren. We spreken in termen die niet voor iedereen hetzelfde betekenen. Wellicht herken je dit: “We moeten onze bedrijfsprocessen optimaliseren. Onze efficiency en productiviteit moet omhoog. Onze zelfsturende teams moeten de risicospreiding beter hanteren.” Mooie woorden maar wat betekenen ze? Het gevaar is dat ieder teamlid zijn eigen betekenis gaat geven aan de woorden en zijn werkzaamheden daar op afstemt. Het is essentieel om dergelijke woorden te concretiseren zodat iedereen precies weet waar het over gaat. Dit voorkomt miscommunicatie en kan een hoop ellende besparen.

Maak van doelstellingen of abstracte woorden tekeningen zodat woorden worden omgezet naar beelden. Hierdoor komt het concreter op het netvlies te staan.  

We wensen je veel plezier met het aansturen van een team.

Over de schrijver
Reactie plaatsen